Edukacja i rozwój

Wspieramy edukację i rozwój Twojego dziecka

Naszym podopiecznym oferujemy zajęcia o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i wychowawczym, mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.

 

Dzieciom z trudnościami rozwojowymi oferujemy specjalistyczną, zindywidualizowaną terapię pozwalającą na największy rozwój w ramach ich możliwości.

 


Oferujemy:

 

 

Bilingual Baby

Nasza placówka bierze udział w międzynarodowym programie powszechnej dwujęzyczności. We wczesnym dzieciństwie istnieją najbardziej sprzyjające warunki do przyswajania języków – dzieci uczą się z kontekstu. Dzięki temu język angielski stanie się naturalnym dla Twojego dziecka.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

Podczas zajęć ogólnorozwojowych wspieramy zdobywanie umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej , funkcji poznawczych , kreatywności oraz regulacji emocjonalnej. Dzięki małym grupom możliwe jest dokładne określenie najbliższej strefy rozwoju dziecka i indywidualizacja zajęć.

 

Zajęcia kreatywne z elementami sensoplastyki

Podczas zajęć dzieci bezpiecznie poznają świat wszystkimi zmysłami – używamy tylko organicznych materiałów i barwników spożywczych. Wielozmysłowa stymulacja wspomaga tworzenie powiązań międzyneuronalnych.

 

Zajęcia muzyczne 

Składają się z elementów zajęć tanecznych, ruchowych. Kształtują kulturę muzyczną , słuch dziecka oraz wspomagają samoregulację emocjonalną dziecka.

 

Gimnastyka z elementami integracji sensorycznej

Zajęcia wspomagają rozwój motoryki dużej, orientacji w przestrzeni, czucia głębokiego i powierzchniowego. Pełnią również funkcję wyciszającą.

 

Trening umiejętności społecznych dla malucha

Zajęcia wspierają rozwój kompetencji społecznych, naukę adekwatnego nawiązywania kontaktu oraz elementy psychoedukacji – rozpoznawanie emocji oraz wyrażanie ich w bezpieczny sposób.

 

Bajkoterapia

W przyjazny dla dzieci sposób omawia pojawiające się na drodze ich rozwoju trudności (np. odpieluchowanie, adaptacja w żłobku, pierwsze kontakty z rówieśnikami). Czasami przekaz wspomagany jest teatrzykiem. Za pomocą bajek autorskich omawiamy problemy pojawiające się w grupie.

 

Wspieranie rozwoju mowy

Metoda stosowana jest podczas całego pobytu dziecka w żłobku. Wspiera nawiązywanie kontaktu, rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zawiera też ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy.

 

Zajęcia kulinarne 

Podczas zajęć dzieci mogą swobodnie eksperymentować z jedzeniem – poznawać smak, zapach i fakturę produktów spożywczych, poszerzać swoją paletę smaków, rozwijać motorykę małą.

 

 

Postęp Twoich dzieci w rozwoju wspierają nowoczesne technologie – monitor multimedialny, podłoga multimedialna oraz robot edukacyjny Photon!

dekoracja 40dekoracja 41dekoracja 42dekoracja 43dekoracja 44dekoracja 45dekoracja 46

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail