Edukacja i rozwój

Wspieramy edukację i rozwój Twojego dziecka

Naszym podopiecznym oferujemy zajęcia o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i wychowawczym, mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.

 

Dzieciom z trudnościami rozwojowymi oferujemy specjalistyczną, zindywidualizowaną terapię pozwalającą na największy rozwój w ramach ich możliwości.

 


Oferujemy:

 

 

Bilingual Baby

Nasza placówka bierze udział w międzynarodowym programie powszechnej dwujęzyczności. We wczesnym dzieciństwie istnieją najbardziej sprzyjające warunki do przyswajania języków – dzieci uczą się z kontekstu. Dzięki temu język angielski stanie się naturalnym dla Twojego dziecka.

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

Podczas zajęć ogólnorozwojowych wspieramy zdobywanie umiejętności w zakresie motoryki małej i dużej , funkcji poznawczych , kreatywności oraz regulacji emocjonalnej. Dzięki małym grupom możliwe jest dokładne określenie najbliższej strefy rozwoju dziecka i indywidualizacja zajęć.

 

Zajęcia kreatywne z elementami sensoplastyki

Podczas zajęć dzieci bezpiecznie poznają świat wszystkimi zmysłami – używamy tylko organicznych materiałów i barwników spożywczych. Wielozmysłowa stymulacja wspomaga tworzenie powiązań międzyneuronalnych.

 

Zajęcia muzyczne 

Składają się z elementów zajęć tanecznych, ruchowych. Kształtują kulturę muzyczną , słuch dziecka oraz wspomagają samoregulację emocjonalną dziecka.

 

Gimnastyka z elementami integracji sensorycznej

Zajęcia wspomagają rozwój motoryki dużej, orientacji w przestrzeni, czucia głębokiego i powierzchniowego. Pełnią również funkcję wyciszającą.

 

Trening umiejętności społecznych dla malucha

Zajęcia wspierają rozwój kompetencji społecznych, naukę adekwatnego nawiązywania kontaktu oraz elementy psychoedukacji – rozpoznawanie emocji oraz wyrażanie ich w bezpieczny sposób.

 

Bajkoterapia

W przyjazny dla dzieci sposób omawia pojawiające się na drodze ich rozwoju trudności (np. odpieluchowanie, adaptacja w żłobku, pierwsze kontakty z rówieśnikami). Czasami przekaz wspomagany jest teatrzykiem. Za pomocą bajek autorskich omawiamy problemy pojawiające się w grupie.

 

Wspieranie rozwoju mowy

Metoda stosowana jest podczas całego pobytu dziecka w żłobku. Wspiera nawiązywanie kontaktu, rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zawiera też ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy.

 

Zajęcia kulinarne 

Podczas zajęć dzieci mogą swobodnie eksperymentować z jedzeniem – poznawać smak, zapach i fakturę produktów spożywczych, poszerzać swoją paletę smaków, rozwijać motorykę małą.

 

 

Postęp Twoich dzieci w rozwoju wspierają nowoczesne technologie – monitor multimedialny, podłoga multimedialna oraz robot edukacyjny Photon!

dekoracja 40dekoracja 41dekoracja 42dekoracja 43dekoracja 44dekoracja 45dekoracja 46

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20