Maluch+

Program Maluch+ 2021

Program Maluch+ 2021

Nazwa programu:

„Program MALUCH+ 2021”.

 

Nazwa zadania:

dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

 

Krótki opis:

Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Maluch+

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail