Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna - zajęcia indywidualne terapeutyczne.

Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia indywidualne. Dziecko doświadcza różnych bodźców (dotykowych, smakowych, ruchowych itd). Wspieramy odbieranie i przetwarzanie bodźców z otoczenia. Dzięki terapii: poprawiamy koordynację, orientację w przestrzeni, świadomość ciała, słuch, wzrok. Indywidualny plan na podstawie diagnozy.

Terapia Integracji Sensorycznej (TIS) to podejście terapeutyczne, które koncentruje się na leczeniu i poprawianiu funkcjonowania osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Zaburzenia te mogą występować u dzieci i dorosłych i wpływać na ich zdolność do efektywnego przetwarzania i interpretowania bodźców sensorycznych z otoczenia.

 

Teoria Integracji Sensorycznej - kluczowe jej elementy:

Teoria Integracji Sensorycznej została rozwinięta przez Jean Ayres, amerykańską terapeutkę zajęciową, w latach 60. XX wieku. Zasadniczym celem TIS jest poprawa zdolności jednostki do skutecznego przetwarzania informacji sensorycznej i dostosowywania się do otoczenia.

 

Oto kilka kluczowych elementów Terapii Integracji Sensorycznej:

  • Sensoryczne przetwarzanie informacji: Terapia koncentruje się na zrozumieniu, jak jednostka przetwarza bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, wzrok, słuch, smak, węch, oraz propriocepcja (czucie głębokości i ruchu ciała).
  • Działania na różnych poziomach: Terapeuci Integracji Sensorycznej starają się dostarczyć bodźców na różnych poziomach, tak aby pobudzić różne układy sensoryczne i pomóc jednostce w integracji tych informacji.
  • Indywidualizacja terapii: Terapeuci stosują indywidualne podejścia do każdej osoby, biorąc pod uwagę jej unikalne potrzeby i preferencje sensoryczne.
  • Używanie specjalistycznego sprzętu: W niektórych przypadkach, terapeuci Integracji Sensorycznej wykorzystują specjalistyczny sprzęt, który pomaga dostarczyć określone bodźce sensoryczne.
  • Działania w kontekście codziennego życia: Terapeuci często pracują nad umiejętnościami, które są istotne dla codziennego funkcjonowania, takimi jak umiejętność koncentracji, równowagi, koordynacji i samoregulacji emocjonalnej.
  • Włączenie rodziny i otoczenia: Terapia często obejmuje edukację rodziców, opiekunów lub nauczycieli, aby pomóc w zrozumieniu i wspieraniu osoby w różnych środowiskach.

 

Integracja Sensoryczna - terapia

Terapia Integracji Sensorycznej jest najczęściej stosowana w przypadku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia uwagi i deficytu hiperaktywności (ADHD) oraz inne trudności w zakresie przetwarzania sensorycznego. Jednakże, może być również stosowana u dorosłych z różnymi wyzwaniami sensorycznymi.

Warto zauważyć, że choć TIS jest stosowana w wielu przypadkach, nie zawsze jest jedynym odpowiednim podejściem terapeutycznym. Dla wielu osób skuteczna terapia może obejmować różne podejścia, a decyzja o wyborze konkretnego podejścia terapeutycznego powinna być podejmowana indywidualnie, uwzględniając specyficzne potrzeby i sytuację danej osoby.

Terapia Integracji Sensorycznej
dekoracja 40dekoracja 43

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail