Neurologopeda Gdańsk | Integracyjny żłobek dla dzieci Gdańsk

Poradnia specjalistyczna - neurologopeda dziecięcy

Neurologopeda Gdańsk | Integracyjny żłobek dla dzieci Gdańsk

Neurologopeda w mieście Gdańsk, znany również jako logopeda kliniczny lub terapeuta mowy, to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń komunikacji, mowy, języka i funkcji połykania. Ich praca obejmuje zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy mogą mieć różne problemy związane z komunikacją i funkcjonowaniem jamy ustnej.

Neurologopedzi pracują zespołowo z innymi specjalistami, takimi jak psycholodzy, pedagodzy specjalni, neurologowie, w celu dostarczenia kompleksowej opieki pacjentom z różnymi trudnościami komunikacyjnymi. Współpracują również z rodzinami, aby zapewnić spójne wsparcie i strategie w codziennym życiu.

 

Oto kilka obszarów, którymi zajmuje się neurologopeda Gdańsk:

 1. Zaburzenia mowy: Neurologopeda pomaga w diagnozowaniu i leczeniu różnych rodzajów zaburzeń mowy, takich jak jąkanie, trudności w wymowie dźwięków, zaburzenia płynności mowy i inne.
 2. Zaburzenia języka: Specjaliści ci pracują z osobami mającymi trudności w zrozumieniu i używaniu języka, zarówno w mowie, jak i piśmie. To obejmuje problemy z gramatyką, słownictwem, zrozumieniem tekstu czy trudności w czytaniu i pisaniu.
 3. Problemy z komunikacją społeczną: Niektórzy pacjenci neurologopedy mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, rozumieniu gestów, mimiki twarzy i innych elementów komunikacji społecznej.
 4. Zaburzenia połykania: Neurologopedzi pracują również z osobami mającymi trudności z funkcją połykania, co może być związane z różnymi warunkami zdrowotnymi, w tym po udarach, uszkodzeniach mózgu czy chorobach neurologicznych.
 5. Wsparcie dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju mowy: Neurologopedzi często pracują z dziećmi, które rozwijają się wolniej niż ich rówieśnicy w zakresie mowy i języka. Wczesna interwencja w tych przypadkach może znacząco poprawić rozwój komunikacyjny dziecka.
 6. Wsparcie dla osób z zaburzeniami komunikacji związanych z autyzmem: Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) często korzystają z usług neurologopedy w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.
 7. Rehabilitacja po udarze: W przypadku osób, które doświadczyły udaru, neurologopedzi mogą pomóc w procesie rehabilitacji mowy i połykania.
  Dysleksja i trudności w czytaniu: Neurologopedzi wspierają także osoby z dysleksją i trudnościami w czytaniu poprzez różne metody terapeutyczne.

Neurologopeda dziecięcy Gdańsk, inaczej zwany terapeutą mowy dziecięcą, to specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem trudności związanych z komunikacją, mową, językiem oraz funkcją połykania u dzieci. Oto główne obszary pracy neurologopedy dziecięcego:

 

 1. Ocena rozwoju mowy i języka: Neurologopeda dziecięcy przeprowadza ocenę rozwoju mowy i języka u dzieci w różnych etapach rozwoju. Ocena ta pomaga zidentyfikować ewentualne opóźnienia czy trudności w komunikacji werbalnej.
 2. Diagnoza i terapia trudności w mowie: Neurologopeda dziecięcy pracuje z dziećmi, które mają problemy z wymową dźwięków, płynnością mowy czy innymi aspektami związanymi z rozwojem mowy. Terapeuta może stosować różne techniki i ćwiczenia w celu poprawy precyzji mowy.
 3. Terapia językowa: Neurologopeda dziecięcy zajmuje się również terapią dzieci z trudnościami językowymi, takimi jak trudności w zrozumieniu i używaniu słów, składni czy gramatyki. Pomaga dzieciom rozwijać umiejętności potrzebne do efektywnej komunikacji.
 4. Wsparcie dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu: Neurologopeda dziecięcy może pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania, zwłaszcza w przypadku dzieci z dysleksją lub innymi trudnościami w nauce czytania.
 5. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji związanymi z autyzmem: Specjalista ten może pracować z dziećmi ze spektrum autyzmu, pomagając im w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych. Obejmuje to naukę gestów, korzystania z komunikatorów czy wspomaganie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).
 6. Terapia połykania: W przypadku dzieci z trudnościami w funkcji połykania, neurologopeda dziecięcy może dostosować terapię, aby pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności połykania i zapobieganiu ewentualnym problemom związanych z połykaniem.
 7. Współpraca z rodziną: Neurologopeda dziecięcy często współpracuje z rodzicami i opiekunami, udzielając im wskazówek i wsparcia w pracy nad komunikacją dziecka w domu. Rodziny są ważnym elementem terapii dziecięcej, a ich zaangażowanie może znacznie przyspieszyć postępy dziecka.

Wszystkie działania neurologopedy dziecięcego są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i umiejętności każdego dziecka. Ważne jest, aby rozpocząć terapię jak najwcześniej, gdy pojawią się podejrzenia trudności związanych z komunikacją czy rozwojem mowy, aby efektywnie wspierać rozwój dziecka.

Neurologopeda Gdańsk

Sprawdź naszą placówkę tulisie-zlobek.pl

 

Opinie o naszej szkole tulisie-zlobek.pl
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.png

Z czystym sumieniem polecam żłobek Tulisie. Dzieci są zaopiekowane na 100%. Panie są przemiłe, a dziecko chętnie idzie do żłobka.

Kasia - mama 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.png
Nowe miejsce w Gdańsku - idealny żłobek dla naszych małych pociech. Opieka na bardzo wysokim poziome, mega odpowiedzialna. Nasze dzieci chętnie uczęszczają i nie boimy się ich pozostawiać u TULISIÓW :) Pozdrawiam Ciocie, które opiekują się naszymi pociechami.
Patrycja - mama 

Neurologopeda Gdańsk | Integracyjny żłobek dla dzieci Gdańsk
dekoracja 40dekoracja 43

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail