Diagnoza SI a małe dziecko - diagnoza u małego dziecka

Jak przebiega diagnoza integracji sensorycznej (SI) ? Integracja sensoryczna - Symptomy SI u małego dziecka

Diagnoza SI a małe dziecko - diagnoza u małego dziecka

Czy jest integracja sensoryczna ? Jak przebiega diagnosa SI u małego dziecka ?

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg przetwarza i integruje informacje pochodzące z różnych zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, równowaga i propriocepcja (czucie pozycji ciała). Jest to kluczowy mechanizm, który umożliwia nam skuteczne funkcjonowanie w środowisku.

Proces ten jest szczególnie istotny dla dzieci, które rozwijają swoje umiejętności poznawcze, motoryczne i społeczne. Integracja sensoryczna pomaga im skoordynować i przetwarzać różnorodne bodźce sensoryczne, co z kolei wpływa na rozwój umiejętności takich jak koncentracja, koordynacja ruchowa, umiejętność czytania i pisanie, a także funkcje społeczne.

Terapia integracji sensorycznej jest podejściem terapeutycznym, które stosuje się w celu wsparcia dzieci i osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. Terapeuci zajmujący się integracją sensoryczną pomagają pacjentom rozwijać umiejętności przetwarzania sensorycznego i radzenia sobie z bodźcami w otoczeniu.

Celem terapii jest poprawa funkcji poznawczych, motorycznych i społecznych poprzez dostarczanie odpowiednich bodźców sensorycznych oraz uczenie się, jak skutecznie nimi zarządzać. Terapia może obejmować różnorodne formy aktywności, takie jak zabawy z użyciem różnych tekstur, ruchy, gry i inne strategie, które pomagają zintegrować różne zmysły.

Warto zauważyć, że integracja sensoryczna nie dotyczy tylko dzieci. Osoby dorosłe również mogą korzystać z terapii integracji sensorycznej w celu poprawy funkcji poznawczych i motorycznych, zwłaszcza jeśli mają trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych.

 

Przebieg diagnozy SI - symptonimy SI

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej zazwyczaj wymaga współpracy różnych specjalistów, takich jak terapeuci zajęciowi, psycholodzy, neurologopedzi czy fizjoterapeuci. Poniżej przedstawiam ogólny przebieg diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej:

 

  1. Rozpoznanie objawów: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie objawów, które wskazują na możliwość zaburzeń integracji sensorycznej. Objawy te mogą obejmować trudności z koncentracją, niezdolność do utrzymania równowagi, nietypowe reakcje na bodźce sensoryczne (np. nadmierna wrażliwość na dźwięki, światło, dotyk), trudności w koordynacji ruchowej, problemy z przetwarzaniem informacji zmysłowych itp.
  2. Wywiad rodziny: Terapeuci przeprowadzają wywiad z rodzicami lub opiekunami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwoju dziecka, jego funkcji sensorycznych, ewentualnych problemów behawioralnych i innych istotnych aspektów.
  3. Obserwacja i ocena zachowań: Specjaliści przeprowadzają obserwację dziecka w różnych sytuacjach, aby zaobserwować jego reakcje na bodźce sensoryczne, zdolności motoryczne, koordynację ruchową i inne aspekty związane z integracją sensoryczną.
  4. Badania sensoryczne: Może być konieczne przeprowadzenie specjalistycznych testów sensorycznych, które pomagają w ocenie funkcji poszczególnych zmysłów, takich jak propriocepcja, równowaga, dotyk, słuch i wzrok.
  5. Współpraca z innymi specjalistami: W niektórych przypadkach konieczna może być współpraca z neurologopedą, psychologiem, neurologiem czy innymi specjalistami, aby wykluczyć inne przyczyny objawów i uzyskać pełniejsze zrozumienie sytuacji.
  6. Tworzenie planu terapeutycznego: Na podstawie zebranych informacji specjaliści opracowują spersonalizowany plan terapeutyczny, który może obejmować różne formy terapii, ćwiczeń i działań wspomagających rozwój integracji sensorycznej.

Warto podkreślić, że diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej - Diagnoza SI jest procesem kompleksowym i indywidualnym. Każde dziecko jest inne, dlatego podejście terapeutyczne powinno być dostosowane do jego unikalnych potrzeb i wyzwań.

 

Integracja sensoryczna - Symptomy SI:

Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) mogą objawiać się różnorodnymi symptomami, które dotyczą przetwarzania i regulacji bodźców sensorycznych. Poniżej znajdują się przykłady możliwych objawów zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci:

Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) mogą objawiać się różnorodnymi symptomami, które dotyczą przetwarzania i regulacji bodźców sensorycznych. Poniżej znajdują się przykłady możliwych objawów zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci:

- Nadmierna reakcja na bodźce sensoryczne
- Nadwrażliwość na światło, dźwięki, dotyk, zapachy lub smaki.
- Reakcje na bodźce, które są dla większości osób nieszkodliwe, ale wywołują u dziecka niepokój, ból lub lęk.
- Niedostateczna reakcja na bodźce sensoryczne.
- Brak reakcji na ból lub niewielka reakcja na dotyk.
- Nieświadomość brudu lub nieprzyjemnych zapachów.
- Trudności w utrzymaniu równowagi i koordynacji ruchowej
- Niezdolność do utrzymania równowagi podczas chodzenia, biegania lub wykonywania prostych czynności.
- Trudności z koordynacją ruchową, np. trudności w zapięciu guzików czy wiązaniu sznurówek.
- Nadmierna aktywność lub nadmierna pasywność
- Nadmierna ruchliwość, impulsywność.
- Nadmierna ostrożność, unikanie nowych doświadczeń ruchowych.
- Trudności w koncentracji i kontroli emocji
- Trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach.
- Nagłe zmiany nastroju.
- Nadmierna reaktywność emocjonalna na bodźce sensoryczne.
- Trudności z funkcjami poznawczymi:
- Problemy z organizacją przestrzenną.
- Trudności z planowaniem i wykonywaniem zadań.
- Problemy z interakcjami społecznymi
- Unikanie kontaktu wzrokowego lub dotyku.
- Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi dziećmi.

 

 

Diagnoza SI a małe dziecko - diagnoza u małego dziecka

Sprawdź naszą placówkę tulisie-zlobek.pl

 

Opinie o naszej szkole tulisie-zlobek.pl
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.png

Nasz syn uczęszcza tam od ponad pół roku i jest przeszczęśliwy za każdym razem jak wybieramy się do żłobka z rana. Serdecznie polecam placówkę, świetne podejście i przede wszystkim indywidualne do dziecka, dużo aktywności i zabaw.

Patryk - tata 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Gold_Star_%28with_border%29.svg/2048px-Gold_Star_%28with_border%29.svg.png
Świetne miejsce dla każdego malucha! Codziennie odbywają się różnorodne zajęcia, wyjścia na spacer czy zabawy w ogródku, dzięki czemu rozwijane są różnorodne sfery małych człowieczków. Z całego serca polecam tę placówkę! ❤️
Natalia - mama 

Diagnoza SI a małe dziecko - diagnoza u małego dziecka
dekoracja 40dekoracja 43

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20
Zadzwoń Wyślij sms Wyślij e-mail