Cennik

Inwestycja w rozwój Twojego dziecka

Wpisowe

600 zł

 

Jest to jednorazowa opłata, dokonywana w momencie rezerwowania miejsca (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu dostępności miejsc przez pracownika). Gwarantuje przede wszystkim:

  • rezerwację miejsca w placówce
  • pomoc w opracowaniu planu adaptacyjnego dziecka
  • ubezpieczenie NNW
  • wyprawkę plastyczną

Czesne

opieka stała do 10 godzin dziennie 1500 zł
     

 

Opłata zawiera:

  • zajęcia edukacyjno – rozwojowe --> sprawdź zajęcia
  • terapię specjalistyczną w wymiarze do 2h dziennie --> sprawdź zajęcia
  • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, nowoczesne metody wychowawcze

Opłata za spóźnienie z odbiorem dziecka do 30 min – 50 zł, do 60 min – 100 zł.

 

Wyżywienie

  • Catering – 14 zł / dzień; diety eliminacyjne – cena ustalana indywidualnie
  • wyżywienie własne 

 

 

Cennik zajęć dodatkowych - startujemy w styczniu 2023

Pierwsze zajęcia pokazowe są bezpłatne

Baby 0-3 lata , Kids 4-7 lat

 

Sensoplastyka Baby & Kids 30 zł / zajęcia
  Zajęcia cykliczne: 5 mcy: 600 zł
  Zajęcia cykliczne: 10 mcy: 900 zł
Gordonki Baby & Kids 30 zł / zajęcia
  Zajęcia cykliczne: 5 mcy: 600 zł
  Zajęcia cykliczne: 10 mcy: 900 zł
Angielski Baby Baby 25 zł / zajęcia
  Zajęcia cykliczne: 5 mcy: 500 zł
  Zajęcia cykliczne: 10 mcy: 800 zł
Angielski Kids Kids 35 zł / zajęcia
  Zajęcia cykliczne: 5 mcy: 700 zł
  Zajęcia cykliczne: 10 mcy: 1000 zł
Terapia indywidualna

Konsultacja wstępna

psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta

120 zł/60 min
Terapia jednorazowe

Psychologiczna Baby

do 3 r.ż. / 30 min

60 zł
 

Logopedyczna Baby

do 3 r.ż. / 30 min

30 zł
 

Fizjoterapeutyczna Baby

do 3 r.ż. / 30 min

50 zł
 

Psychologiczna Kids

3 - 7 r.ż. / 60 min

110 zł
 

Logopedyczna Kids

3 - 7 r.ż. / 60 min

95 zł
 

Fizjoterapeutyczna Kids

3 - 7 r.ż. / 60 min

110 zł
 

Pedagogiczna Kids

3 - 7 r.ż. / 60 min

 

95 zł

TUS Trening Umiejętności Społecznych Kids 60 zł / zajęcia
  Zajęcia cykliczne: 5 mcy: 1100 zł
  Zajęcia cykliczne: 10 mcy: 2000 zł
Grupa Wsparcia dla Rodziców 1 spotkanie 50 zł / zajęcia
  Pakiet 10 spotkań 400 zł
  Pakiet 15 spotkań 600 zł
Zajęcia rozwojowe dla dzieci w trakcie trwania Grupy Wsparcia 1 spotkanie 20 zł / zajęcia
  Pakiet 10 spotkań 150 zł
  Pakiet 15 spotkań 190 zł
Szkoła dla rodziców Cykl zajęć to 8 spotkań, trwa 2 m-ce. 450 zł
  Zajęcia rozwojowe dla dzieci w trakcie Szkoły dla rodziców: 20 zł
PROMOCJA: Zniżka rosnąca: każdy kolejny pakiet -50 zł! Zniżki sumują się.
dekoracja 50dekoracja 51dekoracja 52dekoracja 53

Zapraszamy do kontaktu

Jak do nas trafić?

Kontakt
Kontakt

dekoracja 17dekoracja 18dekoracja 19dekoracja 20